herb BIP - Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa

www.spwlynkowko.edupage.org/

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włynkówku ogłasza nabór na  stanowisko pracy: samodzielny referent,  w wymiarze: pół etatu

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włynkówku
OGŁASZA NABÓR NA
wolne  pracy: samodzielny referent
w  wymiarze: pół etatu
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Zastrzeżenie: z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na
czas określony, może zostać zawarta umowa o pracę na okres próbny.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku
c) znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,
d) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,
e) znajomość obsługi komputera,
f) obywatelstwo polskie,
g) ukończenie 18 roku życia,
h) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
i) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta,
j) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
k) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
l) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
c) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) odpowiedzialność,
f) obowiązkowość,
g) odporność na stres,
h) umiejętność pracy pod presją czasu,
i) prawo jazdy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
•         sporządzanie w oparciu o wymagane dokumenty list płac, naliczanie zasiłków, zapomóg, wartości nadgodzin, potrąceń, itp.,
•         sporządzanie deklaracji podatkowych,
•         rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ( obsługa programu „Płatnik”)
•         sporządzanie sprawozdań do GUS.
4. Wymagane dokumenty:
a) Podanie o przyjęcie na stanowisko samodzielnego referenta z listem motywacyjnym.
b) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie).
c) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
d) Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.
e) Pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./.
g) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacji jego postanowień.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku, Włynkówko, ul. Błękitna 17, 76 – 200 Słupsk, albo pocztą na adres Szkoły, z dopiskiem: Nabór na stanowisko samodzielnego referenta, w terminie do dnia    11 maja 2009 roku.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku, Włynkówko, ul. Błękitna 17, 76 – 200 Słupsk.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2009 roku. W tym dniu przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy z kandydatami oraz w końcowej fazie dokonany zostanie wybór kandydata.
Załącznik do ogłoszenia stanowi: Regulamin konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Drozdowski 27-04-2009 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2009 11:16